Telèfon

972 69 21 68

Whatsapp

606 308 464

Política de privadesa

ROSTISSERIA L'AST DE LA VALL (d’aquí en endavant L'AST DE LA VALL) respecta i protegeix la privacitat de les dades personals dels seus usuaris i de tercers, que accedeixin a la nostra plataforma. Per nosaltres garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades és una prioritat, volem que estigui informat de tots aquells aspectes que els puguin afectar: SI US PLAU llegeixi aquesta política de privacitat abans de registrar-se a la nostra pàgina, i davant qualsevol dubte, ens trobarà al correu armangue@armangue.net.

1.- INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES 

Responsable del tractament:

– L'AST DE LA VALL

– CIF XXXXXXX

Finalitats principals del tractament:

– Gestionar el seu registre com usuari en la plataforma.

– Oferir-li informació dels nostres serveis i d’empreses relacionades.

Bases Legitimadores del tractament:

– Execució del contracte de prestació de serveis.

– Consentiment.

– Compliment de les obligacions legals.

Destinataris principals:

– L'AST DE LA VALL i empreses del mateix grup empresarial i per les mateixes finalitats.

Drets:

– Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

– Revocació del consentiment prestat.

Procedència:

– Facilitats pel seu titular.

– Facilitats per la seva navegació en la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de Dades:

– No estan previstes.

Delegat protecció de Dades:

– No obligat per volum.

2.- AMPLIACIÓ INFORMACIÓ BÀSICA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

L'AST DE LA VALL està domiciliada a XXXX, Carrer XXXXXXX nºXX amb codi postal 17XXX i inscrita en el Registro Mercantil de Girona.

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant el correu lastdelavall.ast@gmail.com o bé trucant al telèfon 972.XXXXXX en horari d’obertura. 

Per conèixer el cost de la trucada des d’una xarxa fixe/mòbil ha de consultar amb el seu operador.

3.- CATEGORIES DE DADES QUE TRACTEM. 

Per tant, quan vostè es registri a L'AST DE LA VALL , li demanarem i recollirem únicament aquelles dades que siguin necessàries per atendre les finalitats de tractament i que són:

Dades d’identificació: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic i postal, i aquelles que en cada cas concret siguin necessàries per la prestació dels serveis.

4.- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

L’AST DE LA VALL tracta les dades facilitades per vostè, per garantir la correcta gestió dels serveis proporcionats, mitjançant la nostra plataforma https://www.lastdelavall.cat.

També volem mantenir-lo informat en tot moment dels nostres productes i serveis, sempre i quan vostè ens ho autoritzi. L’informem que sempre podrà retirar-nos el consentiment prestat, contactant amb nosaltres mitjançant el correu lastdelavall.ast@gmail.com.

5.- BASES LEGITIMADORES PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Per l’alta i registre de l’usuari dins de la plataforma de L'AST DE LA VALL , la base legitimadora és el consentiment de l’interessat que se sol·licita en cada cas.

Per la remissió d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d’empreses afins, la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent. 

6.- DESTINATARIS DE LES DADES

L'AST DE LA VALL no comunica ni cedeix les seves dades a tercers excepte a:

– Empreses que pertanyin al mateix grup empresarial.

7.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

L'AST DE LA VALL l’informa que les seves dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari, per les finalitats del tractament pel qual han estat proporcionades, sempre que l’Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.

En conseqüència, quan el seu ús no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades quedant només a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Transcorreguts aquests terminis es procedirà a l’eliminació dels mateixos.

8.- DRETS QUE L’ASSISTEIXEN 

Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt nº 1. Es tracte d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre del document acreditatiu de la seva identitat. 

9.- QUINES MESURES DE SEGURETAT IMPLANTEM PER TENIR CURA DE LES DADES?

L'AST DE LA VALL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

En particular, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

– Funcions i obligacions del personal

– Registre d’esdeveniments

– Gestió de suports i documents

– Control de Accés

– Identificació i autenticació

– Copia de seguretat i recuperació

No obstant això, en altres casos, L'AST DE LA VALL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l’Usuari o Client.

10.- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'AST DE LA VALL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsit, anunciarà a través de la seva pàgina web els canvis introduïts, amb una antelació raonable a la de la seva posada en funcionament.

Última actualització: 27 d’abril de 2021 

© 2021 L'AST DE LA VALL Tots els drets reservats.